Mỹ nam vây quanh, Võ Tắc Thiên vẫn âm thầm yêu đơn phương người nào?

30/12/2022 09:32
Địch Nhân Kiệt là đại thần chính trực, tài năng và được Võ Tắc Thiên trọng dụng. Ông từng nhiều lần can gián Võ hậu nhưng không bị xử tội. Tương truyền, Võ Tắc Thiên yêu đơn phương Địch Nhân Kiệt.

 

Mỹ nam vây quanh, Võ Tắc Thiên vẫn âm thầm yêu đơn phương người nào?

Võ Tắc Thiên là nữ hoàng đế đầu tiên và duy nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Vào năm 690, Võ Tắc Thiên lập ra nhà Võ Chu và tự xưng là Hoàng đế thánh thần. Trong thời gian nắm quyền lực tối thượng trong tay, bà hoàng này trọng dụng và tin tưởng Địch Nhân Kiệt nên giao cho nhiều trọng trách quan trọng.

Mỹ nam vây quanh, Võ Tắc Thiên vẫn âm thầm yêu đơn phương người nào?

Địch Nhân Kiệt (630 - 700), tự Hoài Anh, là đại thần thời Đường và triều đại Võ Tắc Thiên. Theo các ghi chép, ông là một vị quan thanh liêm, chính trực. có tài điều tra, phá án. Chính vì vậy, ông còn được hậu thế ví như Sherlock Homes của phương Đông.

Mỹ nam vây quanh, Võ Tắc Thiên vẫn âm thầm yêu đơn phương người nào?

Là đại thần tài năng xuất chúng hơn người, Võ Tắc Thiên đã thăng cho Địch Nhân Kiệt chức Địa quan thị lang rồi kiêm Bình chương sự (tương đương tể tướng). Đồng thời, bà cũng ban thưởng cho đại thần này nhiều vàng bạc châu báu, áo bào tía, đai rùa...

 

Theo Nguồn tintuc.vn

Mỹ nam vây quanh, Võ Tắc Thiên vẫn âm thầm yêu đơn phương người nào? - Tuổi Trẻ