Tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong

23/08/2022 10:09
Khu lưu niệm đồng chí Lê Hồng Phong tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Ảnh: PT

 

Theo đó, đề nghị các địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Hồng Phong - nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiến sĩ kiên cường của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong

Đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Tư liệu

Những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Hồng Phong đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; đặc biệt là những đóng góp quan trọng trong việc hình thành chủ trương, đường lối của Đảng, khôi phục cơ sở đảng, lập lại cơ quan lãnh đạo, thúc đẩy hoạt động của Đảng khi cách mạng gặp bước khó khăn, thoái trào trên cương vị Tổng Bí thư Trung ương Đảng.

Các địa phương, đơn vị tuyên truyền phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp của đồng chí Lê Hồng Phong gắn với tuyên truyền những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng lãnh đạo và khởi xướng; khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, sự đóng góp to lớn của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Lễ kỷ niệm quy mô cấp tỉnh; tổ chức đoàn dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo và thăm thân nhân đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại thành phố Hồ Chí Minh; phối hợp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học; phối hợp Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương bổ sung tư liệu mới phim tài liệu về đồng chí Lê Hồng Phong.

Đồng thời, các địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền thông qua các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền, băng rôn, khẩu hiệu; thi tìm hiểu về thân thế sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Hồng Phong; xây dựng tuyến tin bài, phóng sự trên các báo, đài, tạp chí, trên mạng xã hội; sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao...

Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn, quan trọng của đồng chí Lê Hồng Phong - nhà lãnh đạo xuất sắc, tấm gương trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc ta; giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng; qua đó, củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần cổ vũ, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh...

Đồng chí Lê Hồng Phong tên thật là Lê Huy Doãn, sinh năm 1902 ở làng Đông Thôn, tổng Thông Lạng, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An (nay thuộc xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An).

Từ 1923 đồng chí đã tham gia hoạt động cách mạng và gia nhập các tổ chức cách mạng trong và ngoài nước và là một trong những cán bộ đầu tiên của cách mạng Việt Nam được trang bị lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin.

Năm 1935 đồng chí dẫn đầu đoàn đại biểu của Đảng ta đi Mát-xcơ-va dự đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản. Cùng lúc đó, Đại hội toàn quốc lần thứ I của Đảng thành công, đồng chí Lê Hồng Phong được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng.

Tháng 11.1937, đồng chí Lê Hồng Phong về hoạt động tại Sài Gòn, trực tiếp cùng Trung ương Đảng lãnh đạo phong trào cách mạng. Tháng 1.1940, Lê Hồng Phong bị bắt và đưa vào giam ở Khám Lớn-Sài Gòn, bị kết án 5 năm tù giam và 10 năm quản thúc, đày ra Côn Đảo. Đồng chí Lê Hồng Phong đã hi sinh tại đây vào trưa ngày 6.9.1942.

 

Theo Nguồn laodong.vn

Tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong - Xã Hội