"tuc-gian" (Có 1 kết quả)

Tức giận sẽ gây tổn hại đến cơ thể ra sao?

Theo các nhà khoa học, cảm giác tức giận cực độ và kéo dài không chỉ làm trầm trọng thêm các vấn đề sức khỏe hiện có, mà còn gây ra nhiều tổn thương tinh thần và thể chất theo nhiều cách.