"cung-ong-cong-ong-tao" (Có 2 kết quả)

4 bài cúng ông Táo ngày 23 tháng Chạp được sử dụng hết năm này năm khác

4 bài cúng ngày 23 tháng Chạp thông dụng được nhiều người sử dụng hết năm này qua năm khác cho từng vùng miền giúp bạn tham khảo để áp dụng cho ngày 23/12 tới. Giúp bạn tỏ lòng thành kính biết ơn các vị thần đã có công canh giữ cho nhà cửa, gian bếp của gia đình mình.

Tất cả lễ nghi, mâm cỗ cần thiết cho ngày cúng ông Công, ông Táo

Theo truyền thống, ngày 23 tháng Chạp âm lịch hàng năm các gia đình thường chuẩn bị một mâm cỗ tiễn Ông Công ông Táo về trời.Hàng năm, đúng vào