"anh-duc-nhiem-covid-19" (Có 1 kết quả)

Diễn viên Anh Đức dương tính với Covid-19

Tối 22/8, Anh Đức đăng đàn xác nhận mình dương tính với Covid-19, và đã tự chữa khỏi được dưới sự hướng dẫn.